Funktionshindrad avled efter slarv

Huddinge En kvinna på ett boende för funktionshindrade i Huddinge hade vårdats på sjukhus för lunginflammation och personalen skulle få speciella instruktioner inför hemkomsten till boendet.

Brevet med instruktioner blev dock liggande på boendet och kvinnan, som hade ät- och sväljsvårigheter, fick mat i lungorna vid matning. Hon fördes akut till Huddinge sjukhus där man konstaterade att läget var kritiskt. Kvinnan avled senare. En anmälan enligt Lex Sarah har upprättats.