Funktionshindrad misshandlades – anställd fick gå

En kvinnlig anställd på ett gruppboende i Hässelby har skiljts från sin tjänst och polisanmälts efter anklagelser om att hon misshandlat en funktionshindrad boende fysiskt och psykiskt. Övergreppen ska ha pågått i flera år.

Enligt en anmälan i somras till IVO – Inspektionen för vård och omsorg – har den utsatta personen en sjukdom som gör det mycket svårt att göra sig förstådd.

Vid flera tillfällen ska personen ha kommit hem från boendet med blåmärken, klämda fingrar, brännmärken och rivmärken. Den boende ska dessutom vid flera tillfällen ha blivit inlåst av den utpekade vårdaren mitt på dagen och lämnats utan mat till dagen efter.

I samband med IVO-anmälan inledde arbetsgivaren en egen utredning av händelserna, vilket ledde till att medarbetaren omedelbart togs ut tjänst och numera har lämnat företaget.

Arbetsgivaren ska också ha samlat personalen, informerat om händelsen, gått igenom anmälningsplikten enligt Lex Sarah och fört en diskussion om värdering och kultur på arbetsplatsen.

Vårdföretaget har också uppgett att det vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. IVO nöjer sig med det och avslutar ärendet.