Funktionshindrad vann pengastrid

ÖSTERÅKER En funktionshindrad kvinna i Österåker vars assistent var sjuk får högre ersättning än kommunen först velat ge. Det har förvaltningsrätten beslutat.

2011 beviljade kommunens vård- och omsorgsnämnd kvinnan en ersättning med drygt 1 700 kronor för merkostnader då assistenten var sjuk. Men enligt förvaltningsrätten, som hänvisar till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, har kvinnan rätt till betydligt mer – 3 700 kronor.