Funpark byggs i Väsjöbacken

Aktiviteter Innan året är slut ska en så kallad funpark ha färdigställts i Väsjöbacken.

Målet är att backen ska bli den mest attraktiva skidanläggningen i Stockholmsregionen. Dessutom ska kommunen jobba för att ordna fler aktiviteter på Sollentunas grusplaner, så som BMX-banor och Qulanläggningar.

En Qulanläggning är en sjumannaplan med konstgräs som används för spontidrott. Dessutom ska kommunen få en ”aktivitetspark” under 2013.

Kommunen ska även beräkna hur mycket det skulle kosta att anlägga en boulehall.