ANNONS

Furustrand (S) kräver att arvoden för ”hemliga” möten stoppas

Furustrand och Fletcher
Ann-Christine Furustrand (S) och Michaela Fletcher (M) har helt olika syn på arvodena.
Michaela Fletcher (M) har fel när hon avfärdar kritiken mot att hundratusentals kronor betalats i extra arvoden till utvald klick allianspolitiker. Det menar oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) och kräver att arvodena betalas tillbaka.
ANNONS

– Man får helt enkelt inte blanda partiorganisationen och kommunen som nu har gjorts, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).

– Michaela Fletcher verkar inte förstå att arvoden endast kan betalas ut till officiella uppdrag och att arvodesreglerna även gäller för henne och alliansen.

I fredags berättade hon att hon upptäckt att allianspolitiker regelbundet träffas i två små grupper och lyfter arvoden för det – trots att de redan har arvoden från andra, officiella uppdrag. Enligt Furustrand (S) strider det mot kommunens regler.

Protokoll saknas

I måndags begärde Mitt i att få ta del av beslutet som visar hur de två ”hemliga” grupperna som kallas alliansberedningen och allians-AU bildats – och av vem.

Svaret från kommunen har dröjt, men i dag, torsdag (12/9) kom det: ”Några beslutsprotokoll över bildandet finns ej”.

Kräver stopp och återbetalning

Alliansen håller inte med. Enligt kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har arvodena följt kommunens reglemente och i fredags kallade hon S utspel för ”bottenrekord i grundlösa anklagelser”.

Felaktiga utbetalningar ska stoppas

Ann-Christine Furustrand (S)

– Michaela Fletcher må attackera med vilka påhopp som helst. Fakta kvarstår att partiinterna möten inom alliansen har ägt rum sedan några år tillbaka. Michaela Fletcher äger inte rätt att självständigt dela ut arvoden, utan den uppgiften regleras i arvodesbestämmelser som fastslås av Österåkers kommunfullmäktige, säger Furustrand.

– Dessa felaktiga utbetalningar ska omedelbart stoppas och felaktigheterna återbetalas!

ANNONS

”C har inte deltagit i några hemliga möten”

L om arvodesbråket: ”Konstruktiv kritik är en sak…”

 

Fakta

Vad säger kommunens regler?

I kommunens styrdokument Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar…* kan man läsa vad som gäller för arvoden till politiker i Österåker.

Reglerna som kommunen särskilt hänvisar till för ”alliansberedningen” och ”allians-AU” är § 22 där det står att arvoden även kan betalas till ledamöter i ”avdelning av permanent karaktär” som bildats inom en nämnd eller styrelse. I fallet med ”alliansberedningen” och ”allians-AU” är dessa bildade av kommunstyrelsen.

Så här står det i kommunens styrdokument:

(…)

§ 22 Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning skall utgå till närvarande ledamöter och ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd/styrelse inklusive inom dessa en bildad avdelning av permanent karaktär.

(…)

En invändning är att man skulle kunna se ”alliansberedningen” och ”allians-AU” som gruppmöten eller förberedelser inför kommunstyrelsens sammanträden. Då är det inte lika tydligt att arvoden ska betalas ut:

Så här står det i kommunens styrdokument:

§3 Arvodesprinciper

Närvaro ska premieras. Därför utgår som huvudregel endast ersättning vid närvaro. Arvodet är dock så tilltaget att det i detta även ingår ersättning för tid som bedöms krävas för att förbereda det aktuella sammanträdet.

(…)

Sammanträdesarvodet är så tilltaget att det omfattar ersättning för genomläsning av underlag och övriga förberedelser inför sammanträdet.

Normala med förtroendeuppdraget förenade kostnader för telefon, facklitteratur, förberedande platsbesök, gruppsammanträden etc., täcks av erhållet arvode eller ersättning.

(…)

I styrdokumentet kan man även läsa att arvoden och ersättningar för ”tillkommande organisationer under mandatperioden” beslutas av kommunfullmäktige (§2 ).

 

*Fullständigt namn på styrdokumentet är ”Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåker kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige”.

Den som vill läsa mer hittar det här:

http://www.osteraker.se/download/18.189496801682cc820c75a7/1547020647961/Bestämmelser%20avseende%20arvoden%20och%20ersättningar%20till%20Österåker%20kommuns%20förtroendevalda%20from%202019-01-01.pdf

 

 

Källa: Österåker kommun