ANNONS

Fuskade till sig 325 000 kronor

Allt fler åker dit för bidragsfusk.

En av dem är en Lidingöbo som lurade Försäkringskassan på totalt 324 716 kronor. Nu måste han betala tillbaka varenda krona.
ANNONS

En Lidingöbo i 50-årsåldern lyfte sjukpenning i drygt ett och ett halvt år. Han uppgav i sin sjukpenningsansökan att han var egenföretagare med en årslön på 420 000 kronor. Utifrån dessa uppgifter fick han totalt 324 716 kronor utbetalt.

När Försäkringskassan senare kontrollerade uppgifterna med Skatteverket visade det sig att mannen inte haft någon inkomst och att hans företag inte betalat skatter och avgifter. Försäkringskassan ändrade därför mannens sjukpenninggrundande inkomst till noll.

Mannen, som även tidigare är dömd för bidragsbrott, har nu dömts till att betala tillbaka alla pengar.

Mannen är en av många som åkt fast för bidragsfusk sedan Försäkringskassan började med riktade kontroller av bland annat sjukpenninggrundande inkomster.

– Vi har höjt vår förmåga tillsammans med flera andra myndigheter för att identifiera misstänkta brott. Kontrollinsatserna görs främst där vi bedömer att riskerna för att det blir fel är stora, säger Tomas Höglund, enhetschef för kontrollfrågor på Försäkringskassan.

En rapport från Försäkringskassan visar att man under 2011 krävde tillbaka mer pengar än tidigare.

Det finns ingen statistik på hur mycket pengar som krävdes tillbaka på Lidingö, men av den totala summan på cirka 282 miljoner kronor i återkrav var 156 miljoner i verksamhetsområde öst där Lidingö ingår. Det är en ökning på runt 35 miljoner kronor jämfört med året innan. Drygt 400 fler ärenden med felaktig utbetalning ledde till återkrav.

Fakta

Över 1 miljard

Försäkringskassan avslutade 20 378 kontrollutredningar under 2011 vilka ledde till 282 miljoner kronor i återkrav, varav 156 miljoner i område öst, där Lidingö ingår.

Dessutom ledde utredningar till avslag, indragningar och nedsättningar på 727 miljoner kronor, varav 330 miljoner i område öst.

Källa: Försäkringskassan