Futuraskolan anmäler staden

Lidingö stad är den första kommun som hotat en förskola med vite om de inte åtgärdar brister.

Nu slår dock Futuraskolan tillbaka och JO-anmäler kommunen.

– Vi har blivit orättvist behandlade, säger Marie Burman, Futuraskolans skolchef.

Mitt i Lidingö Tidning skrev för några veckor sedan om att Lidingö stad delat ut ett föreläggande med vite på 100 000 kronor till Futuraskolan. Det kom efter en tillsyn på förskolan som gjordes sedan en anmälan om missförhållanden kommit in.

Lidingö stad har haft Futuraskolan under uppsikt, bland annat sedan en 1-årig pojke lyckades gå ut från förskolan för snart två år sedan.

I november förra året slog utbildningsnämnden fast att förskolan hade avhjälpt bristerna. Men nu kommer alltså kommunen in med ett nytt föreläggande och säger att skolan inte har gjort tillräckligt.

Det håller inte Futuraskolan håller inte med om:

– Det enda vi har kvar nu är att vi inte har tillräckligt många förskollärare på skolan. 29 procent har förskollärarutbildning, säger Marie Burman.

Men nu vill Lidingö stad bland annat att den pedagogiska utemiljön ska bli bättre och att minst 33 procent av personalen ska vara förskollärare. Annars väntar vite.

Enligt en sammanställning som Mitt i Lidingö har gjort utifrån Lidingö stads egna siffror har tio av de kommunala förskolorna mindre än 33 procent högskoleutbildad personal. Skolinspektionen kritiserade nyligen staden för att flera förskolor var mer inriktade på omsorg än pedagogik.

– Hur kan de vitesförelägga oss när de har samma problem själva? säger Marie Burman.

Lars Björndahl (M) vice ordförande i utbildningsnämnden, säger att det är sant att tidigare brister har åtgärdats, men att man har fått rapporter om att de återkommit.

– Vi vill tydligt visa att det här är allvarligt, säger han.

Är det okej för Lidingö stad att kritisera en förskola när man har samma problem på en del kommunala förskolor?

– Skillnaden är att i vår egen verksamhet har vi full insyn och vet varför det är på ett visst sätt.