Futuraskolan får fortsatt tillsyn

Gåshaga Lidingö stad vill ännu inte släppa taget om Futuraskolans förskoleverksamhet, efter den händelse då en 1-årig pojke lyckades ta sig ut från förskolan och hittades stående på Gåshagaleden.

Efter händelsen konstaterade Lidingö stad att det fanns brister i verkamheten i form av bland annat för låg förskollärartäthet.

Sedan dess har verksamheten följts upp flera gånger och Lidingö stad beslutade sig för att Futuraskolan ska informera kommunen månadsvis om personalsituationen tills det är tillräckligt många förskollärare anställda.