Fyra av fem i Farsta säger ja

Farstabon Pontus Willebrand, med sonen Gunnar, är positiv till förtätningen, framförallt till förslaget att bygga bostäder på parkeringsplatserna runt centrum. ”Men man måste se till att resten hänger med, som till exempel förskolor. Det är redan förskolekris”, säger han.
Farstabon Pontus Willebrand, med sonen Gunnar, är positiv till förtätningen, framförallt till förslaget att bygga bostäder på parkeringsplatserna runt centrum. ”Men man måste se till att resten hänger med, som till exempel förskolor. Det är redan förskolekris”, säger han.
Tyngdpunkt Farsta innebär 8 000 nya bostäder i stadsdelen – nästan dubbelt så många som i dag. Nu är programmet ute på samråd, men vad tycker egentligen Farstaborna?

Lokaltidningen Mitt i har frågat hundra personer – fyra av fem var helt eller delvis positiva till planerna.

– Jag är generellt sett positiv till att förtätning. Att utnyttja de enorma parkeringarna är bara bra, ­säger Farstabon Pontus Willebrand.

Han syftar på de tre nya bostadskvarter som man planerar att bygga på parkeringsplatserna runt Farsta centrum. Tanken är att bilarna i stället ska parkera under jord. Det är en av flera delar i programmet Tyngdpunkt Farsta.

Förlaget innebär även en förtätning av bostäder och verksamheter längs större gator kring centrum, bland annat Magelungsvägen, Farstavägen och Nykroppa­gatan. Här är visionen att skapa ”urbana stråk”, där bilgatorna kommer att göras om till gator där även cyklister och gångtrafikanter får gott om plats.

Planen innebär också bebyggelse längs Magelungens och Drevikens stränder. I Teliaområdet planeras 1 500 bostäder, verksamheter och skola. Tanken är att binda ihop Farsta centrum med vattnet.

Samtidigt finns det planer på att skapa ett sammanhängande grönt promenadstråk genom Farsta, från Magelungen till Drev­viken. Nuvarande parker kommer att rustas upp och kompletteras med nya ytor. Man vill även skapa ett sammanhängande promenadstråk runt Farsta.

Åsikterna bland dem som bor eller rör sig i Farsta går isär. När Lokaltidningen Mitt i frågade 100 personer om de var positiva till planerna var det 44 personer som svarade ”Ja, alla bostäder behövs” och 19 som svarade ”Nej, bevara Farsta som det är”. 37 personer sa att de delvis är positiva till planerna. Det som de flesta har invändningar mot är att man ska bygga där det i dag finns grönområden. Byggplanerna vid Magelungens och Drevvikens stränder är något som många reagerar på:

– Visserligen behövs det bostäder, men det blir för mycket. En stor anledning till att man bor i Farsta är ju närheten till grön­områden, det är synd om de försvinner, säger Bert.

En annan het fråga är huruvida bostäderna kommer att bli hyresrätter eller bostadsrätter.

– Om det bara är bostadsrätter som de tänker bygga kan de lika gärna dränka sig själva, men om det är hyresrätter till rimliga priser är det bra, säger Åsa Uddén.

Programförslaget i sin helhet finns att se på biblioteket i Farsta och tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

Visionsbild för Teliaområdet. Här planeras 1 500 bostäder samt verksamheter och skola.

En visionsbild för ”parkkvarteren”, nuvarande Storforsplan. Området ska karaktäriseras av småskaliga bostäder.