Fyra av tio flickor känner sig deppiga

deppig tjej
Fyra av tio flickor känner sig ofta deppiga eller ledsna utan att veta varför.
Flickorna mår betydligt sämre än pojkarna i stadsdelen. Fyra av tio flickor uppger att de ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, enligt Stockholmsenkäten.

Den psykiska ohälsan bland unga flickor är utbredd. Flickorna i Enskede-Årsta-Vantör är inge undantag.

Drygt fyra av tio flickor i stadsdelen uppger att de ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, enligt Stockholmsenkäten som presenteras på måndagen. Det är mer än dubbelt så många som bland pojkarna.

– Det är en utveckling som går åt fel håll vilket är väldigt oroande. Att 40 procent av tjejerna mår dåligt är en siffra som jag studsade till inför, det är en viktig jämställdhetsfråga, sa socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) till Mitt i, när siffrorna för hela staden presenterades.

Vad ska ni göra för konkreta åtgärder?
– Jag tror mycket på elevhälsan. Den har det inte satsats på som det borde. Vi har i årets budget avsett pengar så att varje skola ska få ett eget elevhälsoteam. Satsa på dem som möter de unga i skolan, säger Åsa Lindhagen.

Fyra av tio flickor i stadsdelen har haft huvudvärk någon gång den senaste veckan, enligt enkäten, medan bara 15 procent av pojkarna i nian uppger att de har haft ont i huvudet. Drygt hälften av flickorna har haft svårt att somna en gång i veckan eller oftare.

10 074 elever svarade på Stockholmsenkäten på 197 skolor. Svarsprocenten är 78 procent. Undersökningen görs för att kartlägga och förebygga. Läs mer om vad stadsdelens unga svarade när det gäller våld och brott.