Fel av Nacka att förbjuda trafik

Skuru Nacka kommun hade inte rätt att besluta om förbud mot motortrafik på Skuruhallsvägen. Det har Transportstyrelsen beslutat och häver därmed kommunens beslut från september 2011. Anledningen till att Nacka inte hade rätt att förbjuda trafik är att vägen inte är allmän och inte heller planlagd i detaljplanen – vilket gör kommunen obehörig i frågan.