Min lokala hjälte

Ytterligare bostäder på gång i Dalarö

DALARÖ I förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om att 46 nya lägenheter kan komma att byggas på gamla folkhögskolans tomt. Nu kan ytterligare 25–30 miljöanpassade och moderna bostäder byggas på Strand hotells tomt, enligt bostadsföretaget Veidekke bostad. De kommer att upplåtas som äganderätter eller bostadsrätter. Bostadsföretaget har ansökt om detaljplanändring för tomten och Haninge kommun har ställt sig positiv.