Fyra nya företag tar klimatansvar

Upplands Väsby Fyra nya företag har skrivit på ”Klimatavtal Väsby” i samband med den företagsmässa som anordnades vid Väsbyfestivalen.

Klimatavtalet innebär att de aktuella företagen åtar sig att minska sin klimatpåverkan och att företagen ska sätta upp mål, mäta och följa upp sin klimatpåverkan årligen.

Upplands Väsby kommun har satt upp som mål att 50 lokala företag ska ha tecknat Klimatavtal Väsby senast år 2014.

Hittills har representanter för närmare 30 företag satt sina underskrifter på avtalet.