Fyra stängs av efter avslöjandet om hyrorna

Flera tjänstemän som har kopplingar till kommunvillorna har tills vidare stängts av från sina jobb.

Kommundirektören kan inte utesluta att det blir fler.

En kommuntjänsteman som hyr en villa billigt av kommunen lät utföra ett bygge på tomten. Men den som skickade in ansökan om bygglov var en annan tjänsteman, som inte ens är skriven på adressen. Enligt kommundirektören Vesna Jovic är detta skälet till att båda tjänstemännen stängts av.

– De har stängts av när vi gått in i en fördjupad utredning. Det är också för att skydda dem, vi vill säkerställa att granskningen vi beställt görs utan någon som helst inblandning, säger Vesna Jovic.

Ytterligare två tjänstemän har stängts av från sina arbeten. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om en avdelningschef och en tjänsteman på en och samma avdelning. Båda har haft insyn i hur hanteringen av kommunvillorna skötts.

Man kan inte utesluta att fler kan komma att blandas in.

– Jag kan inte utesluta någonting, jag har en öppen hållning i det här, säger Vesna Jovic.

Vad säger du till dem som anser att ni sparkar nedåt i leden?

– Jag tror att vi får ta en sak i taget, vi utreder det här nu och det finns en del frågetecken, säger Vesna Jovic.

Tjänstemännen är inte misstänkta för något brott.

Jag kan inte utesluta någonting, jag har en öppen hållning.

Fakta

De mest påkostade rivningsvillorna

Källa: Huddinge kommun, exploateringsfastigheter