Fyra timmars hjälp blev tolv i rätten

SPÅNGA Mamman till en pojke som bland annat lider av autism, utvecklingsstörning och hjärtfel ansågs av Spånga-Tensta stasdelsnämnd klara sig med fyra timmars avlösning i veckan. Kvinnan är ensamstående mor och har flera andra barn.

Förvaltningsrätten har nu beslutat att hjälpbehovet är större och har ålagt stadsdelsnämnden att ge mamman tolv timmars avlösning per vecka.