Fyrfilig Grisslingeraka skjuts upp

Planerna på att bredda Grisslingerakan skjuts upp i fyra år, enligt nya förslag på justeringar i länsstyrelsens plan för hur vägar och kollektivtrafik ska byggas ut i Stockholmsregionen.

Redan för ett år sedan föreslog Trafikverket att vägen mellan Mölnvik och Ålstäket skulle breddas till fyra filer, varav två skulle reserveras för kollektivtrafik. Men något beslut togs aldrig.

Enligt planen läggs inte bara Grisslingerakan på is, utan även ombyggnationen av Skurubron, som skjuts tre år fram i tiden. Anledningen är, enligt länsstyrelsen, ökade kostnader.