Fyrfota vänner välkomnas i vården

Upplands-Bro Snart kan det bli fritt fram för hundar och katter att vistas på kommunens olika vårdenheter.

Enligt ett förslag från kommunledningskontoret ska enheterna själva kunna bestämma om de vill låta husdjur vara en del i verksamheten. Djuren kan användas för att stimulera till aktivitet eller vara en terapiform, enligt förslaget. Samtidigt förutsätts att verksamheterna har tydliga rutiner när det gäller hygien och allergirisker.

I nuläget finns inga vårdhundar i Upplands-Bros verksamheter. Däremot får de anställda gärna ta med sina egna djur till arbetsplatsen.