Här är Fyrklöverns nya gatunamn

Fyrklövern kommer att gå i färgen blå.
Fyrklövern kommer att gå i färgen blå.
Regndroppstorget och Vattenpussgränd - det är två av de nya gatunamnen i norra Fyrklövern i Väsby.

Det nya bostadsområdet Fyrklövern innebär inte bara nya bostäder utan också nya gator, parker och torg.

En plats har redan Väsbyborna själva fått bestämma namnet på. Genom en öppen omröstning fick den nya parken namnet Blå parken.

Det namnet har kommunens namnberedningsgrupp utgått ifrån när de tagit fram nya namn på gatorna i området. Flera namn har koppling till vatten och färgen blå.

Bland de mer fantasirika namnen finns Vattenpussgränd, Regndroppstorget och Himmelsgränd.

Formellt beslut om de nya namnen tas på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

kartbild-ny

Här ligger de nya blåfärgade gatorna.

Fakta

Namnen som sätter färg på Fyrklövern

Vilundastråket

Dragonstråket

Dragontorget

Himmelsgränd

Blå torget

Fyrklövergatan

Drabantgatan

Regndroppsgatan

Regndroppstorget

Forsgränd

Vattenpussgränd

Bäckstråket

Bäckgränd

Daggstråket

Bäckparken

Farbror Blå

Älvgatan

Blå gatan

Arkadstråket

Källa: Upplands Väsby kommun