Fyrvägskorsning ska minska köerna vid Brommaplan

Sex gator möts i rondellen vid Brommaplan, där 75 000 resenärer passerar dagligen.
Sex gator möts i rondellen vid Brommaplan, där 75 000 resenärer passerar dagligen.
Brommaplan är en av de trafiktätaste platserna i Stockholm. Nu går politikerna ihop för att öka framkomligheten i rondellen – som kan bli fyrvägskorsning.
– Det här är en förfärlig plats, säger Jan Valeskog (S).

Varje dag passerar 75 000 personer Brommaplan. Nästan lika många är de som svär åt flaskhalsen i rusningstrafik. Men nu lovar politikerna bättring.

– Hela huvudsyftet är att öka framkomligheten och få en snabbare passage under högtrafik, säger Jan Valeskog (S) oppositionsborgarråd.

Partiet vill, enligt ett förslag som tas upp på torsdagens stadsdelsnämndsmöte, göra Brommaplan till en traditionell fyrvägskorsning med rödljus. Nya sträckningar för Spångavägen och Klädesvägen, nytt busskörfält och ändrade högerregler och en rad andra förändringar skulle ge bilister en tidsvinst på fyra minuter.

Jan Valeskog

Jan Valeskog (S).

– Ombyggnationen blir stökig men å andra sidan så kommer det att spara enormt med tid för resenärerna, säger Jan Valeskog. 

Ombyggnationen blir stökig men å andra sidan så kommer det att spara enormt med tid för resenärerna

Jan Valeskog (S)

Fler byggen ger ökad trafikmängd

Brommaplansrondellen

Politikerna har planer för Brommaplansrondellen. Foto: Åsa Sommarström.

Enligt trafikkontoret är Brommaplan en av de mest olycksdrabbade platserna i Stockholm. Och med nya byggen i såväl västerort som på Ekerö har trafikmängderna ökat. Det gör frågan brådskande. Under torsdagen håller Bromma stadsdelsnämnd möte där förslaget om fyrvägskorsning tas upp.

– Att det finns en problematik kan alla vara överens om. Det funkar inte idag, det tycker alla partier och alla Brommabor, Johan Paccamonti (M), ordförande i nämnden.

Johan Paccamonti (M).

Men S-förslaget tar han inte ställning till.

– Jag är försiktig att uttala mig om enskilda och uppskissade lösningar. Det här kommer att vara en långsiktig process som måste gå hand i hand med trafikflöden vid både Fridhemsplan och Drottningholmsvägen. Men jag kommer att vara en blåslampa i stadshuset så att vi får till konkreta förbättringar, säger Johan Paccamonti.

Alla partier är eniga om Brommaplans problematik. Men lösningarna skiljer sig åt.

De slutgiltiga besluten om Brommaplan tas i både trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och på exploateringskontoret. Jan Valeskog (S) hoppas att hans förslag får gehör även i de högre instanserna.

– Vi tror att vi kommer få stort stöd för detta. Alla tjänar på att öka framkomligheten. Det här är en förfärlig plats, det vet ju alla som ska ta sig förbi, säger han. 

Fakta

75 000 passerar varje dag

  • Varje dag passerar omkring 75 000 personer Brommaplan.
  • Av dem är cirka 4 000-6 000 gående.
  • Cirka 12 000-15 000 reser med buss, 3 000-5 000 cyklar.
  • 45 000 motorfordon passerar platsen.
Källa: Trafikontoret