G2-elever på fint möte i Europa

VÄRMDÖ Gustavsbergs gymnasium finns representerat på Model European Parliaments (MEP) internationella träff i Ljutomer i Slovenien den här veckan.

MEP är ett internationellt forum som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 19 år från alla EU:s 27 länder. Mötet syftar till att efterlikna Europaparlamentet och eleverna tar på sig rollen som EU-delegater. Ett liknande möte finns för länderna runt Östersjön. Även där finns elever från G2 på plats.