Gabriel, 2, blev vägrad hjälp

Tvåårige Gabriel har diagnosen AMC och behöver hjälp med att förflytta sig.
Tvåårige Gabriel har diagnosen AMC och behöver hjälp med att förflytta sig.
Över hälften av alla som söker personlig assistans får helt eller delvis avslag från Väsby kommun. Att överklaga är ofta tufft och tar lång tid.

– Det har varit fruktansvärt jobbigt, säger Izla Jakob som fick rätt mot kommunen.

Tvåårige Gabriel har diagnosen AMC. Han kan inte förflytta sig utan hjälp eftersom sjukdomen ger stelhet i leder och muskelförsvagning.

– Han behöver hjälp med egentligen allting, som mat och förflyttning, berättar hans mamma Izla Jakob.

Både barnläkare och sjukgymnast har bedömt stödbehovet som omfattande och mångårigt. Familjen ansökte därför om personlig assistans enligt LSS.

Kommunen medgav att behoven är stora och varaktiga men sa ändå nej med motiveringen att det inte är styrkt att Gabriel inte blir bättre när han blir äldre.

Ett sätt att bedöma på som är direkt felaktigt, enligt Gabriel Keryakos som har varit familjens juridiska ombud.

– De ska bedöma det behov som finns nu, inte hur det blir om tre, fyra år, säger han.

För familjen började en lång kamp för att få rätt. De tog ärendet till förvaltningsrätten som nu kommit med sitt beslut: Gabriel har rätt till personlig assistans.

– Det är så skönt att ha fått rätt, säger Izla Jakob.

Men den åtta månader långa processen har slitit hårt.

– Jag har gått ner i vikt och förlorat jobbet. Och Gabriels syster har fått stå tillbaka när Gabriel kräver all uppmärksamhet.

Under det senaste året har 34 ansökningar om personlig assistans kommit in till Väsby kommun. Inte ens hälften, 16 ansökningar, har beviljats i sin helhet, 5 har fått helt avslag och ytterligare 13 har fått delavslag.

Barbro Lewin, funktionshinderforskare knuten till Centrum för forskning om funktionshinder, menar att många kommuner försöker göra så lite som möjligt för att kunna hålla budget.

– Kommunerna har allt att vinna på att säga nej. Det blir rättsosäkert och orsakar höga samhällskostnader och lidande för dem som drabbas.

Susanne Johansson, enhetschef på kommunen, vill inte kommentera det enskilda fallet, men protesterar mot beskrivningen att de avslår för att klara budget.

– Vi har ett restriktivt tänkande men det inte innebär inte att vi inte följer lagen.

Att förvaltningsrätten går in och ändrar beslut tagna av social- och äldrenämnden i Väsby är inte ovanligt. Sedan den 1 januari 2014 har rätten rivit upp 57 beslut i olika ärenden. Susanne Johansson säger att det inte finns någon prestige i att alltid få rätt.

– Vår ambition är att alltid fatta rätt beslut men förvaltningsrättens beslut hjälper oss att tolka lagen.

Fakta

LSS ger stöd till anständigt liv

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Syftet är att man ska få stöd att leva ett anständigt liv.

För att få stöd måste man tillhöra en ”personkrets”. De innefattar bland annat utvecklingsstörning, autism samt varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunerna fattar beslut om personlig assistans under 20 timmar i veckan. Annars fattar försäkringskassan beslutet.

Källa: Vårdguiden