Gående ska skyddas längs Glömstavägen

Glömstavägen är en av Huddinges mest olycksdrabbade vägar.

Nu ska kommunen och Trafikverket bygga räcken för att göra den säkrare för gående.

Vid Glömstavägen-Botkyrkaleden passerar 12 000 bilar varje dygn. Glömstavägen är dessutom en av de mest olycksdrabbade vägarna i kommunen. Flera barn måste varje dag gå längs vägen för att ta sig till skolan och trottoaren har läge varit helt oskyddad.

– Det är skolvägen som min dotter och många andra färdas på. Det är egentligen helt vansinnigt att man släpper ut barnen där. Det är stora långtradare på den aktuella vägsträckan och det är massor med barn som går längs Glömstavägen till skolan. Dessutom får bilarna köra 60 kilometer i timmen där, säger Monika Nygren.

I väntan på Södertörnsleden, som är tänkt att i framtiden minska trafikflödet på Glömstavägen, har kommunen och Trafikverket bestämt att göra något åt situationen. Under hösten ska ett räcke installeras mellan vägen och trottoaren.

– Räcket är en av flera åtgärder. Att just räcket är så viktigt beror på att många barn tar den här vägen till skolan. Det här kommer att förhindra att de kommer ut på gatan, säger Marika Norrberg, trafikplanerare vid Huddinge kommun.

Det är Trafikverket som ska installera räckena. Även ett nytt övergångställe ska skapas. Arbetet beräknas vara klart senare i höst.

Fakta

Andra beslutade trafikåtgärder vid Glömstavägen

Fyra gångpassager på Glömstavägen vid hållplatserna Björkhagsvägen, Stigbergsvägen, Lillerudsvägen och Vasavägen.

Fler körfält vid Glömstavägen/Katrinebergsvägen genom trafiksignalsanläggningen.

Fler körfältvid infarten mot Myrstuguberget.