ANNONS

Nu gäller SL-kortet på Waxholmsbåtarna

RESA MED SL PERIODKORT MED WAXHOLMSBÅTARNA
Nu går det att resa med SL-kort på Waxholmsbåtarna.
Det är fritt fram i skärgården under lågsäsong för dem som har periodbiljett, med start på måndag.
ANNONS

Från och med måndag den 16 september kan du åka på SL-kortet med Waxholmsbåtarna i skärgården.

Försöket med att låta periodbiljetterna (30-dagars-, 90-dagars- eller årsbiljett) gälla under lågsäsong pågick under 2018, och var så framgångsrikt att man beslutat att permanenta det.

Även skolbiljett som är giltig över 30 dagar gäller.

Många passade på

Under våren 2018 gjordes 66 772 resor. Försöket drog igång igen till hösten, och nu var det fler som upptäckt möjligheten. 97 523 resor registrerades då.

Totalt görs 1,6 miljoner resor med Waxolmsbolaget varje år.

Bra för näringslivet

Syftet med försöket har främst varit att få fler resenärer under den tid då det finns tomma stolar och på så vis förlänga säsongen för näringsidkarna i skärgården.

Kostnaden för SL är det bortfall av intäkter som uppstår när de som annars löser enkelbiljett i stället kan blippa sitt kort. Den uppskattades under försöket till sju miljoner kronor.

SL-kort på Waxholmsbåtarna kan permanentas

ANNONS

SL-biljetten i Waxholmsbolagets trafik följer vår- respektive hösttidtabellen. Den här säsongen upphör biljetten att gälla den 7 maj 2020.

Vanlig taxa på sommaren

Under sommarmånaderna är det Waxholmsbolagets taxa som gäller.

För dem som inte har SL-biljett gäller Waxholmsbolagets biljettsortiment och reskassa året runt precis som tidigare.