Min lokala hjälte

Gamla bilar tar parkeringsplatser

Sandkilsvägens infartsparkering har 55 platser.
Sandkilsvägens infartsparkering har 55 platser.
När Mitt i besökte parkeringen på Sandkilsvägen upptogs var sjätte plats av en bil med körförbud.
När Mitt i besökte parkeringen på Sandkilsvägen upptogs var sjätte plats av en bil med körförbud.
Infartsparkeringen på Sandkilsvägen i Åkersberga var tänkt för pendlare.

Men i stället visar Mitt i:s genomgång att den blivit avställningsplats för skrotbilar.

– Kommer man kvart över fyra på morgonen så finns det bara några få platser lediga, säger en frustrerad Åkersbergabo som Mitt i talat med.

Egentligen är kommunens infartsparkeringar avsedda för pendlare. Maxtiden man får stå på parkeringarna är i allmänhet ett dygn. Men Mitt i:s genomgång visar att infartsparkeringen på Sandkilsvägen i Åkersberga i själva verket utnyttjas som långtidsparkering och förvaringsplats för bilar som inte tycks användas.

Första gången Mitt i besökte parkeringen var för ett par veckor sedan. Då valde vi att kolla upp 20 parkerade bilar. Av dessa visade sig samtliga utom fyra vara avställda. Tolv av de sexton fordonen hade körförbud. Sex fordon hade fått felparkeringsavgift.

– Det brukar vara värre och svårare att få plats här, sa en man som arbetar i området då.

Han berättade att parkeringsvakter delat ut felparkeringsavgifter bara dagen innan, vilket bidragit till att det fanns färre bilar på parkeringen än normalt.

När Mitt i besökte parkeringen på Sandkilsvägen igen nu i veckan var läget bättre. Av 55 platser var 17 lediga. Men av de 38 bilarna på parkeringen hade hela nio körförbud och var avställda, vilket tyder på att de inte används av vanliga jobbpendlare. Två av bilarna med körförbud stod även på parkeringen vid Mitt i:s första besök.

Tre av bilarna hade fått felparkeringavgift och två av hade vardera fem p-böter.

– Vi har ronderingar vid infartsparkeringarna så att inte bilar ska stå för länge. På de flesta parkeringarna fungerar det bra, säger Henrik Cederlund, trafikingenjör på Österåkers kommun.

– Men det är väl så att vi inte alltid har personalresurser att vara ute. Då får vi lita på att allmänheten hör av sig.

Han känner till att det varit svårt att få plats på Sandkilsvägen.

– Jo, vi har fått uppgifter om att det varit fullt där redan tidigt. Men om de inte står där längre än 24 timmar är det svårt att komma åt.

Han berättar att kommunen skickat ut parkeringsvakter när man fått uppgifter om långtidsuppställda fordon. Dessa måste då kolla fordonen vid två tillfällen med minst ett dygns mellanrum och dessutom dokumentera fordonens exakta position för man ska kunna lappa dem.

Att frakta bort övergivna bilar är en annan och betydligt mer långdragen process.

Fakta

Här finns infartsparkeringarna

Österskär: 20 platser

Tuna gård: 16 platser

Båthamnsvägen och Mejselvägen: 138 platser

Åkers Runö:50 platser

Rydbo: 35 platser

Kulla vägskäl: 105 platser samt två platser för rörelsehindrade och tre platser för MC.

Ljusterö färjeläge: 20 platser

Roslags Kulla vägskäl: 30 platser

Sandkilsvägen: 55 platser

Stationsvägen: 85 platser

Trevebovägen, bakom ICA: 33 platser

Källa: Österåkers kommun