ANNONS

Gamla byggnader kan bevaras i hamnen

Ett av husen vid Södra Hamnvägen som stadsmuseet vill rädda.
Ett av husen vid Södra Hamnvägen som stadsmuseet vill rädda.
Fastighetskontoret vill riva tre gamla industribyggnader i Värtahamnen. Men stadsmuseet tycker att byggnaderna är värdefulla och avråder från planerna.
ANNONS

Värtahamnen ska byggas om från industriområde till bostads- och kontorsområde. Då behövs det rivas en del byggnader, och fastighetskontoret har ansökt om rivningslov för bland annat tre byggnader i kvarteret Bristol nära ICA Kvantum.

Husen som man vill riva är byggda på 40-, 50- och 80-talet. Men Stadsmuseet säger nej till rivningarna då man nyligen har grönklassat byggnaderna, vilket betyder att de ses som ”särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.”

Stadsbyggnadskontoret vill därför vänta med att ge ett eventuellt rivningslov innan detaljplanearbetet för nya Värtahamnen kommit längre.

– Vårt förslag är att man väntar med att ge besked om rivningslov till dess att detaljplanearbetet för området kommit längre, så man vet vad som kommer att hända med husen, säger Maria Walfridson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Det är dock inte säkert att stadsbyggnadskontoret ger rivningslov åt fastighetskontoret heller när den större detaljplanen är klar. 18 augusti skulle politikerna rösta om ärendet men man sköt då upp beslutet.