Gamla Coop kan få ny hyresgäst

Fastighetsägaren tror på en ny hyresgäst inom andra affärsområden än handeln.
Fastighetsägaren tror på en ny hyresgäst inom andra affärsområden än handeln.
Gamla Coop i Brunna
Gamla Coop i Brunna
Sedan Coop flyttade från Industrivägen till Brunna Park har den gamla lokalen stått tom. Handeln har minskat drastiskt i området och nu hoppas ägaren på aktörer inom andra affärsområden.
– Vi för en dialog med olika intressenter, säger Henrik Sandström, fastighetschef på Genova Property Group.

Tidigare har en ny stadsdel varit uppe för diskussion, men i dagsläget präglas området av lager och logistik.

Handeln minskade rejält

När Coop försvann minskade tillströmningen av människor drastiskt och många butiker lämnade området. Därför vill fastighetsägaren att detaljplanen ses över, eftersom den endast tillåter hyresgäster inom handeln.

– Dialogen med kommunen är mycket positiv gällande utvecklingen av fastigheten, men vi är precis i vår linda, säger Henrik Sandström, fastighetschef på Genova Property Group som äger fastigheten.

Just nu är det en utmanande marknad

Han tror på en hyresgäst inom andra affärsområden och lyfter fram företag i närheten, som domineras av teknik, logistik och lagerverksamhet.

– Just nu är det en utmanande marknad. Handelsläget är inte optimalt, säger han.

En eventuellt aktör måste ha behov av ett stort utrymme, eftersom lokalen är 15 000 kvadratmeter. Än så länge är rivning inte på agendan, men kan bli det i framtiden.

– Det är möjligt att vi kommer dit om vi inte får hit någon hyresgäst efter att ha genomlyst marknaden och vänt på alla stenar.