Gamla golv förstör husfriden

GUSTAVBERG Möbelskrap och dunsar från grannarna ovanför stör ett par i Gustavberg så mycket att de vänt sig till hyresnämnden för att få sin lägenhet bättre ljudisolerad.

I en anmälan till nämnden skriver de att varje lite rörelse som grannarna gör resulterar i störande ljud som gör det svårt att vistas och sova hemma. Paret anser inte att grannarna missköter sig på något sätt, utan skyller det hela på gamla golv i lägenheterna, som består av linoleum som ligger på betongplatta och sand.

Nu tvingas VärmdöBostäder AB att åtgärda ljudstörningarna i parets lägenhet.