1400 år gamla gravar visas idag

Miniatyrkärl från gravfältet.
Miniatyrkärl från gravfältet.
Ett 20-tal gravar undersöktes på Almvägen i Fågelsången.
Ett 20-tal gravar undersöktes på Almvägen i Fågelsången.
Upp-och-nedvänd gravurna från en av gravarna.
Upp-och-nedvänd gravurna från en av gravarna.
Urnor med krossade benrester och en spännande husgrund – det är några av fynden från utgrävningen på Almvägen i Fågelsången.
Idag klockan 13 hålls den sista visningen av det 1400 år gamla gravfältet.

Kvarteren Haken och Hörnet på Almvägen i höjd med Hersby ska förtätas med radhus, parhus och vårdbostäder.
Men innan spaden kan sättas i marken har det 1400 år gamla gravfältet fått en grundlig genomgång.

– Vi har grävt sedan i augusti, men nästa vecka blir vi färdiga. Det är en stor yta som har grävts ut, berättar Louise Evanni, projektledare på Arkeologerna som är en del av Statens historiska museer.

Området, som undersöktes redan 1992 i samband med utbyggnaden av Arlandabanan, var en boplats vid tiden 100 till 200 år efter Kristus. I den här utgrävningen har arkeologerna fortsatt utgrävningen av ett gravfält som dateras till 600 till 700 år efter Kristus.

– Vi har grävt ut ett 20-tal gravar. Från början har det säkert varit ett 100-tal, de ligger under nuvarande Almvägen, berättar Louise Evanni.

Under arbetet gjordes flera spännande fynd. Ett av dem var en urna i en urna i en urna – ungefär som en rysk docka.

– Det var lite speciellt att de var ordnade på det sättet, säger Louise Evanni.

Vad var det i den?

– Den innehöll kremerade benrester från ett spädbarn, berättar hon.

På platsen fanns också en intressant husgrund.

– Det var en platå där vi tror att man har byggt ett stolphus. Man kan tänka sig att det var någon typ av gemensam byggnad, och inte ett enskilt bostadshus, säger Louise Evanni.