Här fälls 300 år gamla eken i Nacka strand

Eken fälldes utan lov på lördagsförmiddagen den 11 februari.
Eken fälldes utan lov på lördagsförmiddagen den 11 februari.
Här sågas den 300 år gamla eken itu.
Eken fälldes enligt Mitt i:s uppgiftslämnare utan lov på lördagsförmiddagen den 11 februari.
Nacka kommun överväger rättsliga åtgärder.

Mitt i har tagit del av en bild som visar när den flera hundra år gamla eken ligger på marken vid bergbanan i Nacka strand.

Eken fälldes enligt Mitt i:s uppgiftslämnare på lördagsförmiddagen den 11 februari. Två personer med motorsåg sågade upp eken.

Gunilla Lundström, Nacka kommuns projektledare, bekräftar för Mitt i att det är eken som fällts utan lov som syns på bilden.

– Man ser tydligt att fotot är taget mot bergbanan i Nacka strand. Det är därför sannolikt att det är eken som togs ner som ligger på bilden nära platsen där den stod.

Hade eken som granne

Claes Gustavsson, en av många privatpersoner som reagerat på att eken fällts, hade fram till december 2016 sin arbetsplats förlagd så att han hade eken som närmsta granne.

– Jag betraktade byggstarten med stor skepsis genom fönstret. En dag hade en stor mängd träd fått ge vika för att ge The View (namnet på det nya bostadsområdet) skäl för namnet, säger Claes Gustavsson.

Claes Gustavsson ifrågasätter den obekräftade uppgiften som Mitt i fått, att eken skulle ha utgjort en fara för allmänheten, att grenar riskerade att falla ner på den intilliggande trappan och bergbanan. Claes Gustavsson säger att han såg två arborister beskära eken med stor omsorg i höstas:

– Så att hävda att det fanns risk för nedfallande grenar känns som ett väldigt luftigt argument, säger Claes.

Elena, en annan privatperson som hört av sig till Mitt i, säger att de ofta promenerar vid vattnet i Nacka strand och att de beundrade eken. Elena säger att de såg när eken fälldes.

– Det var svårt att förstå varför eken togs ner. Men vi såg ett stort ruttet område i mitten av stubben. Då började vi att prata om att det liknande cancer, eken var inte frisk, säger Elena och tillägger att det som hänt är ”sorgligt”.

Tog sig in genom avspärrning

Tidningen har låtit exploatören Skanska som bygger i Nacka strand ta del av bilden. Eken stod utanför exploatörens inhägnade byggarbetsområde. På fotografiet Mitt i tagit del av ser man eken ligga på marken inne på byggarbetsområdet, innanför inhägnaden.

Mia Trahn är presstalesperson på Skanska:

– Anledningen till att eken ligger fälld inom vårt arbetsområde är att en trädgårdesfirma olovandes tagit sig in genom våra avspärrningar under den aktuella helgen. Firman säger att de inte ville ta upp sin maskin i intilliggande trappa utan tog in maskinen genom vårt stängsel istället vilket är förbjudet utan skriftligt tillstånd.

Mia Trahn tillägger att de personer som syns på bilden inte har med Skanska att göra.

Eken stod på privat mark men det är Nacka kommun som ger tillstånd för trädfällning. I det här fallet saknades tillstånd. Kommunen överväger enligt sin hemsida rättsliga åtgärder.

Läs mer: Skyddsvärd ek fälld i Nacka strand

Läs mer: Svartfälld ek var 300 år – värd 1,5 miljoner