Gamla närakuter stänger inte

Dagens närakuter vid Löwenströmska, Nacka, Järva och Handen är de som har längst öppettider i dag, 08 till 22 varje dag.
Dagens närakuter vid Löwenströmska, Nacka, Järva och Handen är de som har längst öppettider i dag, 08 till 22 varje dag.
Det finns en stor oro för att dagens närakuter försvinner när den nya akutvården i Stockholm sjösätts.
Men enligt sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) ska närakuterna Handen, Järva, Nacka och Löwenströmska inte läggas ned.
Däremot kan de tappa status som närakuter.

När Nya Karolinska öppnar och akutvården görs om satsar Alliansen och landstinget på nya närakuter. Dessa framtidens närakuter ska uppfylla en hel del nya krav om ambulansintag, röntgen och sena öppettider. Det finns i dag beslut om att öppna fyra sådana i Danderyd, Huddinge, Solna och på Södermalm.


Läs också: Ny akut – räkna med längre kö


Detta gör att de mottagningar som i dag kallas närakuter kan tappa sin status som ”närakut” – då de inte uppfyller kraven. Men att de skulle stänga tillbakavisar sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Dagens närakuter – som Handen, Järva, Nacka och Löwenströmska – vill Ljungbergs Schött (M) hellre beskriva som ”husläkarjourer”.

Så vad händer med de gamla närakuterna?

– Ingenting än så länge. De som i dag är närakuter kommer att vara kvar. När alla tolv nya närakuter är på plats får vi se om de behövs eller inte, säger Ljungberg Schött (M).

Kommer de att kallas närakuter fortfarande? Blir det inte förvirrande för patienterna?

– Där har vi inte bestämt oss. Men det är viktigt att man är oerhört tydlig så att det blir lätt för patienterna att veta vad det är man åker till. För att det ska bli lätt att begripa tänker jag att de som finns här och nu kan man kalla för ”jour till husläkarna”.

Hur ska patienterna veta vart de ska åka?

– Då ringer man 1177 så ger de ett gott råd.

Så det ligger inga nedläggningshot mot dem som i dag kallas för närakuter? Det har bland annat varit prat om att Löwenströmska ska försvinna.

– Man är alltid oroliga i sådan här förändringstider men det finns inga sådana planer, säger Marie Ljungberg Schött (M).


Läs också: Oklar framtid för Löwets närakut


 

Fakta

Nya krav på närakuter

  • Öppet alla dagar mellan 08 och 22.
  • Ska ha anknytning till ett akutsjukhus, geriatrisk klinik, och goda allmänna kommunikationer.
  • Tillgång till röntgen och laboratorium.
  • Bemannade med specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare.
  • Bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård.
  • Möjlighet till konsultationsinsatser från andra specialister.
  • Tillgång till ambulansintag.
  • Hög barn- och äldrekompetens.
  • Ska drivas av SLSO – Stockholms läns sjukvårdsområde – och inte av sjukhusbolagen.
Källa: SLL.se