Gamla och sjuka fortsätter att nekas äldreboende

"Vi kanske är för gamla för att förstå det här. Men nog tycker man att personer som jobbat hela livet ska kunna få plats på ett äldreboende." säger Egon Andersson.
"Vi kanske är för gamla för att förstå det här. Men nog tycker man att personer som jobbat hela livet ska kunna få plats på ett äldreboende." säger Egon Andersson.
78-årige Egon tycker att hans liv blivit bättre. Tidigare var han ensam, men på servicehuset träffar han andra pensionärer varje dag.
78-årige Egon tycker att hans liv blivit bättre. Tidigare var han ensam, men på servicehuset träffar han andra pensionärer varje dag.
Trygghetslarmet sitter som en klocka på armen. Ett sådant larm har även folk som har hemtjänst.
Trygghetslarmet sitter som en klocka på armen. Ett sådant larm har även folk som har hemtjänst.
De senaste åren har ett antal sjuka och skröpliga Botkyrkabor nekats plats på äldreboende - trots att de har rätt till det. Det visar Mitt i:s genomgång av ett antal domar mot kommunen.

Nyligen vann en dam med långt framskriden alzheimer i domstolen.

År 2010–2014 avslog Botkyrka kommun 345 ansökningar om att få plats på något av kommunens äldreboenden.

Ett av fallen gäller 78-årige Egon Andersson, som Mitt i har berättat om tidigare. Egon som tidigare bodde i ett hus i Grödinge kände sig isolerad och ledsen. Han fick först avslag, men i samband med en sjukhusvistelse då han ramlat och brutit flera ben kom beskedet han väntat länge på.

Numera bor Egon på Orrens servicehus i Tumba. När Mitt i Botkyrka-Salem besöker honom har han besök av Carl-Evald som bor i samma korridor.

– Det är helt annorlunda nu. Och jag känner mig mer trygg här med folk runt omkring, säger Egon Andersson.

Av de 345 avslagen mellan 2010 och 2014 överklagades 100 stycken till förvaltningsrätten. 21 av dessa slutade med att den äldre fick rätt till en boendeplats.

Moderaterna i Botkyrka menar nu att kommunen bör bli ännu generösare i sina bedömningar. I dag står det i kommunens riktlinjer att man i besluten ska ”ta hänsyn till” om den sökande är i hög ålder och samtidigt är dement. M menar dock att hög ålder borde ha ännu större betydelse än den har i dag, och även gälla icke-dementa. Men den rödgröna majoriteten menar att den sammanvägda bedömning av den sökandes livssituation som handläggaren ska göra i dag räcker.

– Vi har också blivit generösare. I dag köper vi fler platser på externa boenden än förr. Om det står och väger ska vi hellre ge bifall än avslag. Sedan kan vi förstås göra fel bedömning i något enstaka fall, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Kia Hjelte (M), oppositionsråd i vård- och omsorgsnämnden, är kritisk.

– Vi har brist på egna platser i dag och det gick att se för många år sedan. Att köpa externt är dyrare. Då finns risk för glidningar när handläggarna ska fatta beslut om en person ska få plats eller inte, säger hon.

Fakta

Kommunen ska ta hänsyn till åldrande

Vem som har rätt till plats på ett äldreboende regleras i socialtjänstlagen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande från 2007 klargjort att en person som blir allt svagare fysiskt riskerar att känna sig isolerad och otrygg hemma.

Detta ska kommunerna ta hänsyn till när de bedömer om en person har rätt till plats på äldreboende eller inte.