Gamla sjukhuset kan ge plats åt bostäder

Lidingö sjukhus i Högsätra kan rivas och ersättas med ett mindre Hälsans hus. Dessutom blir det två nya kvarter med bostäder i området.

– Vi vill bygga helt andra välkomnande lokaler, säger Emelie Torp på Lidingö stad.

I slutet av förra året fick konsultfirman Evidens i uppdrag av Lidingö kommun att utreda hur man bäst kan använda sjukhusområdet i Högsätra.

Konsultfirman är nu klar med sin rapport och av fyra alternativ är det ett som rekommenderas – att det gamla sjukhuset rivs. I stället ska det ersättas med ett nytt, och väsentligt mindre, Hälsans hus som samlar olika vårdrelaterade verksamheter.

– Det skulle bli dyrt och innebära en stor risk att renovera. I dag möts man av en stor parkeringsplats och en väldigt storskalig byggnad med slutna fasader. I förslaget skapar vi en ny entré som är välkomnande och öppen med flera mindre kvarter som är lättare att passera, i stället för den här långa barriären, säger kommunens exploateringsingenjör Emelie Torp.

Barriären är en 150 meter lång sjukhusbyggnad, med en låg och en hög del, som i dag till stor del står tom. Byggnaden rymmer i dag också bland annat boende för ensamkommande barn, husläkarmottagning och barna- och mödravårdscentral. Alla verksamheter kommer dock att kunna stanna kvar i sina lokaler under byggtiden, enligt förslaget.

– Tanken är att de verksamheterna ska flytta till det nya Hälsans hus som ska byggas bredvid befintligt hus, i mer effektiva och ändamålsenliga lokaler. Vi tror att verksamheterna kan vara kvar medan det nya huset byggs, säger Emelie Torp.

Där sjukhusbyggnaden står i dag blir det plats för två kvarter med runt 260 nya bostäder, enligt konsultfirmans förslag. Högsätra servicehus som ligger intill det gamla sjukhuset blir kvar och rustas upp.

Planerna för området är i ett tidigt skede, och än finns inga politiska beslut på hur man ska gå vidare med konsultförslagen. Nu fortsätter kommunens tjänstemän att arbeta med planprogrammet för området Högsätra/Bergsätra och man planerar att gå ut på programsamråd under hösten eller vintern i år.

GISSNINGSVIS om 67 år skulle man kunna påbörja arbetena, tror Emelie Torp.

Men det är beroende av flera politiska beslut på vägen.

– Vi har inte kunnat ta någon ställning alls till den här utredningen och ska inte fatta några snabba beslut. Vi ser att det finns utmaningar med huset i dag med otroligt stora ytor som inte används, så vi måste se över om det är en klok användning och om vi kan göra det bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.