Gamla träd ska ge plats åt nya

Nu har upprustningen av parkstråket i Alvik påbörjats. Det första steget är att ta ner ett tiotal träd.

– Vi har skapat utrymme för att de kvarvarande träden ska kunna växa sig lite större, säger Åsa Otteklint, parkingenjör på Bromma stadsdelsförvaltning.

Strandpromenaden i Alvik ska få nya parkbänkar, planteringar och ny markbeläggning under 2016. Stadsdelsförvaltningen har redan nu börjat upprustningen genom att fälla en del träd.

– Det var många träd så det behövdes lite gallring, säger Åsa Otteklint på stadsdelsförvaltningen-

– Någon al hade insjuknat i något också så det behövde vi ta ner av säkerhetsskäl.

Många av de träd som har fällts är snabbväxande arter som pil och poppel. De blir inte så gamla. Meningen med fällningarna är att skapa utrymme för de kvarvarande träden.

– Trädfällningen är inte riktigt slutförd men det ska vara färdigt ganska snart, säger Åsa Otteklint.

Flera personer som hört av sig till lokaltidningen Mitt i tycker att det ser skräpigt ut – men någon exakt tidsplan för upprusningen finns inte än och stammarna ligger fortfarande kvar.

Ytterligare en åtgärd som stadsdelsförvaltningen funderar på att genomföra är att se över gräsytan.

– Den är vattensjuk. Vi ska se över marknivån och göra justeringar och eventuellt någon typ av dräneringsåtgärd.

Det finns också en naturstig som eventuellt ska permanentas med grus.

– Folk går ju där så det är lika bra, säger Åsa Otteklint.