Gammal park får nytt namn

HUSBY Parken vid Edvard Griegsgången har rustats upp och ska ha ett namn. Namnberedningen har godkänt Husbyparken som nytt namn. Beredningen anser att det är ett naturligt namn för stadsdelens mest centrala parkområde.

Husby stadspark har varit arbetsnamn underupprustningsprojektet. Namnberedningen anser dock att det inte vore lämpligt och att benämningen stadspark ska undvikas eftersom det i många av stadens delar finns parkområden med urban karaktär.