Gammal promenadväg i Skarpnäck kan tas fram igen

Stadsdelen ska undersöka om en ny – men egentligen gammal – promenadväg kan tas fram. Vägen har inte funnits där sen 80-talet.

Att gå mellan södra delen av Kanslersvägens södra ände och Skarpnäcksvägen är i dag svårt. Det finns en upptrampad stig, men den är igenvuxen med stora aspar, granar och sly. Men stadsdelen undersöker nu om man ska röja upp promenadvägen där emellan.

Förslaget om uppröjningen kommer från ett medborgarförslag om att promenadvägen mellan Kanslersvägen och Skarpnäckvägen hade en annan sträckning fram till 1980-talet. Medborgaren vill att man ska röja upp den gamla stigen.

När snön försvinner helt ska stadsdelen undersöka om förslaget är möjligt och man hoppas kunna påbörja arbetet under 2016.