150 nya bostäder på gång i Dalen

De planerade studentbostäderna med Sandsborgs perrong i ryggen.
De planerade studentbostäderna med Sandsborgs perrong i ryggen.
Dalen kan växa med 150 nya bostäder. Idag fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om de kritiserade planerna på studentlägenheter på bollplanen.
Dessutom föreslås ett parkeringsdäck rivas och ge plats åt ett nytt kvarter med hundra hyresrätter.

Totalt planeras för 150 nya bostäder i Dalen.

Idag, 17 maj, fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om 50 nya studentlägenheter intill Dalens centrum. De nya bostäderna innebär att en av Dalens två bollplaner försvinner – vilket har väckt mycket kritik.

Under samrådet har ett 30-tal yttranden kommit in till stadsbyggnadskontoret. Flera kringboende och de lokala Hyresgästföreningarna är mycket kritiska till val av plats och protesterar kraftigt mot att bollplanen försvinner.

Stadsbyggnadskontoret har vägt de olika intressena mot varandra, men anser att behovet av bostäder väger tyngre. Kontoret föreslår dock att man jobbar vidare med kompensation för bollplanen i form av lekytor för barn.

Parkeringsdäck rivs – ersätts med 100 bostäder och garage

Dessutom planeras det för ett nytt kvarter med 100 hyresrätter vid Åstorpsringen. Ett parkeringdäck ska rivas och ersättas med ett kringbyggt bostadskvarter med en grön innergård och ett underjordiskt garage i två plan med 165 parkeringsplatser.

Parkeringstalet landar på 0,45. Det sammanlagda parkeringsbehovet för kvarteret beräknas till 48 platser varav 4 utgörs av besöksparkering och 3 reserveras för bilpool. Övriga parkeringsplatser i garaget är tänkta att hyras ut till i första hand Svenska bostäders hyresgäster i området.

Stadsbyggnadskontoret tror att förslaget kan innebära en mer välkomnande entré till Dalens centrum. Förutom bostäder blir det lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.  Fastigheten ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Svenska bostäder.

Planförslaget är ute på samråd till den 20 juni och visas på Enskede bibliotek.