Nej till gångbro och flytbrygga i Årstaviken

Ingen gångbro utmed Årstaviken.
Ingen gångbro utmed Årstaviken.
Förslaget om att anlägga gångbro eller flytande bryggor utmed Årstavikens gångstråk får inte gehör från Södermalms stadsdelsförvaltning.

I ett medborgarförslag som kom in till stadsdelen i slutet av förra året, föreslår en södermalmsbo att man borde anlägga en 200 meter lång gångbro, alternativt flytbrygga längs Årstaviken, mellan Vickergatan och Anna Åbergs väg.

Detta skulle, enligt förslaget, göra det populära gång- och träningsstråket mer tillgängligt för äldre och rullstolsburna.

För stor inverkan

Men förvaltningen säger nu nej till förslaget, även om de håller med om att framkomligheten är begränsad under delar av året. Men att anlägga flytbryggor eller gångbro utmed vattnet skulle enligt förvaltningen göra för stor inverkan på strandlinjens karaktär.

”Att bygga gångbro eller flytbryggor medför att strandkanten i mycket stor omfattning skulle påverkas då de träd som idag ligger ut i vattnet, vilket är stora och vackra träd, skulle behövas avverkas. Det skulle även innebära att en stor del av Årstavikens vattenspegel tas i anspråk, vilket skulle vara en stor förlust för platsens upplevelsevärden”, skriver förvaltningen i ett utlåtande.

Åtgärder planeras

Stadsdelsförvaltningen skriver också att det planeras flera åtgärder under året för att säkerställa framkomligheten utmed strandlinjen för personer med funktionsnedsättningar. Exakt vilka åtgärder som paneras berättar de inte inte i svaret på medborgarförslaget.