Gängen ökar – 46 nätverk i Stockholm

En person är anhållen misstänkt för mordet.
Antalet kriminella gäng fortsätter att öka i Stockholms län.
En ny kartläggning visar på att antalet kriminella nätverk ökat sen 2015. Totalt i länet är det nu 46 kriminella gäng som livnär sig på organiserad brottslighet.

Det är Polisens underrättelseenhet i Stockholms län som har tagit fram en ny kartläggning som visar att antalet kriminella gäng i Stockholm som livnär sig på organiserad brottslighet forsätter att öka. Antalet kriminella nätverk ska nu vara uppe i 46 stycken i Stockholms län, vilket är en ökning från 2015, rapporterar SVT Stockholm.

Rekryterar unga

Det är genom polisens gemensamma insatser med andra myndigheter som nya lokala kriminella nätverk har identifierats. Gängen har alltså ökat i antal och några av nätverken utmärker sig genom sitt våldskapital och hur de pressar samhället, enligt polisen.

– Det här är problematiskt eftersom det kan underlätta nyrekrytering av ungdomar eller påverka den offentliga förvaltningen, säger Annika Eriksson, enhetschef till SVT Stockholm.

Ungefär hälften av de kriminella nätverk som identifierats för två år sedan bedöms fortfarande som kriminella av polisen. Gängen sysslar till största del med narkotikahantering och våldsutövning.