Gångpassage över Lindholmsvägen

Lindholmen Nu ska det bli lättare för Lindholmsborna att ta sig över Lindholmsvägen. I förra veckan påbörjades ett bygge av en gångpassage över vägen. En anslutande gångväg från gång- och cykelvägen, tillgänglighetsanpassning och en breddning intill refugerna på Lindholmsvägen ingår också i arbetet som kommer att pågå i cirka en månad.