Gångsätrabadet kan byggas ut

Arkitekternas analys säger att det går att bygga ut det befintliga badet i Gångsätra och det skulle bli avsevärt billigare, men att det kan finnas dyra överraskningar i ett äldre hus och att man kan få tumma på funktioner.
Arkitekternas analys säger att det går att bygga ut det befintliga badet i Gångsätra och det skulle bli avsevärt billigare, men att det kan finnas dyra överraskningar i ett äldre hus och att man kan få tumma på funktioner.
Det är fullt möjligt att bygga till Gångsätrabadet och genom att göra det kan kommunen även spara pengar – men det kan också vara riskabelt.

Det visade den kompletterade badhusutredningen.

Analysen, som konsulter från Liljewalls arkitekter arbetat fram, presenterades för kommunstyrelsen nyligen. Där fanns den nya lösningen med en om- och tillbyggnad av det befintliga badet i Gångsätra.

– Vi var intresserade av att få se en utredning om det var möjligt att bygga ut det befintliga badet. Vi ställde ett gäng frågor som de nu rapporterade till oss, säger kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD).

– Deras bild var att det går att bygga till Gångsätrabadet, och man kan spara pengar, men att det nog inte är en så bra lösning. Börjar man riva i ett gammalt hus kan det dyka upp dyra överraskningar. Enligt dem går det heller inte att få lika bra funktioner som man kan få när man bygger nytt, säger han.

Men det skulle spara pengar. Kostnaden skulle landa på cirka 170 miljoner kronor, avsevärt mycket lägre än nybyggnation som väntas kosta 230-240 miljoner kronor. Däremot skulle det då inte finnas något badhus på Lidingö under ombyggnationen.

Arkitektfirman fick även i uppdrag att titta på om det är möjligt att bygga en ny simhall på tomten vid Agavägen och Brostugevägen i Dalénum.

Där är det sedan tidigare planerat att bygga en idrottshall, fotbollsplan och en skola. Slutsatsen de kom fram till är att det är möjligt och att kostnaden skulle vara jämförbar med ett nybygge på Gångsätratomten.

Konsulterna menar även att byggnaden skulle kunna bli en del av infarten till området och att närheten till färjan mot Nacka och Stockholm är intressant.

Men enligt Carl-Johan Schiller är det inte intressant att titta vidare på detta förrän man har bestämt om det ska bli ett bad eller inte.

– Man kan utreda hur länge som helst. Det viktigaste nu är att vi fattar ett beslut, och det ska vi göra under året, säger han.

Lidingöpartiet är också positivt till ett badhus, men kan tänka sig att utreda mer.

– Nu har vi tittat på olika modeller för att bygga och det är möjligt att det går att göra något av dem, men det måste utredas noga. Vilket alternativ som vi väljer beror helt och hållet på slutsatsen av utredningen och på kostnaden. Det är en stor investering så det är väldigt viktigt att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt, säger kommunalrådet Birgitta Sköld, (LP).

Av de tre tidigare förslag som finns har Lidingö stad valt att gå vidare med förslaget att bygga ett nytt badhus nära den nuvarande simhallen i Gångsätra samt förslaget om badhus på den droppformade tomten vid Larsbergsvägen, Läroverksvägen och Södra Kungsvägen.

Alternativet att bygga i närheten av isladan Childhoodhallen i Högsätra-Bergsätra är inte längre aktuellt.

Det går att bygga på både Gångsätratomten och Dalénumtomten med de detaljplaner som gäller, men den droppformade tomten kräver en ny detaljplan, vilket skulle påverka tidsplanen.

Fakta

Flera förslag på ny simhall

1. Nytt badhus byggs bredvid Gångsätrahallen. 25-metersbassäng med åtta banor, dessutom familjebad, multibassäng och gym. Gamla badet byggs om till idrottshall. Kostnad cirka 240 miljoner kronor.

2. En droppformad simhall byggs mitt emot Christinaskolan mellan Södra Kungsvägen och Larsbergsvägen. Inuti finns samma typ av service som i alternativ 1. Kostnad cirka 230 miljoner kronor.

3. Nytt badhus i Dalénum (Agavägen/Brostugevägen) med samma service som ovan är möjligt. Kostnad cirka 240 miljoner.

4. Om- och tillbyggnad av befintligt bad i Gångsätra med samma service som ovan. Kostnad cirka 170 miljoner