Gångstig längs kanalen oroar

Kommunen har stora planer för att utveckla kanalområdet, men den planerade gångvägen oroar fastighetesägare i närheten.
Kommunen har stora planer för att utveckla kanalområdet, men den planerade gångvägen oroar fastighetesägare i närheten.

Kommunen planerar att dra en gångstig längs Åkers kanal, mellan slussen och gångbron som går över till lekparken. Det bekymrar fastighetsägare som har tomter närmast vattnet.

– Vi vill veta hur det påverkas oss, hur stor ska vägen vara, ska det köras moped där. Det har vi inte fått klart för oss, säger Lennart Strandberg, som bor i området.

Han har fått i uppdrag av de andra fastighetsägarna att representera dem gentemot kommunen. För att få svar på sina frågor har de kallat till ett möte med politikerna.

– Man kan ifrågasätta om det verkligen är det bästa sättet att använda skattepengar på, särskilt som det är dåliga markförhållanden som gör ett vägbygge dyrt, säger Lennart Strandberg.