Ny gångtunnel för 75 miljoner i Annedal

Så här kan gångtunneln se ut om man går i riktning mot Solvalla.
Så här kan gångtunneln se ut om man går i riktning mot Solvalla.
Den nya tvärbanan mot Kista är spikad och en ny station kommer att byggas i Solvalla. Men för att resenärer ska få en smidig väg till perrongen behöver man bygga en stor gångtunnel under Ulvsundavägen, rätt igenom koloniområdet.
– Vi tycker inte alls om det, säger Christer Lindh, orförande i Solvalla Koloniträdgårdsförening.

Mitt i Bromma har följt turerna med tvärbanans nya Kistagren som riskerades att försenas med upp emot fem år. Men i december klubbades utbyggnaden av tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund, och planen är att bygget ska börja redan i år.

Det innebär att flera nya tvärbanestationer kommer att byggas, däribland en station i Solvalla som planeras stå klar innan 2021.

Så här kan det se ut vid Solvalla om några år, när tvärbanan byggts ut från Ulvsunda.

Så här kan det se ut vid Solvalla om några år, när tvärbanan byggts ut från Ulvsunda.       Illustration: SLL

I samband med att hållplatsen blir till behöver man bygga en länk mellan Solvalla och Annedal, eftersom Ulvsundavägen fungerar som en barriär mellan de två områdena. I det förslag som nu ligger planeras den nya perrongen ligga mellan Bällstaån och Bällstavägen, i höjd med Pettsons gata.

Det är också där man på nästa trafiknämnd kommer att besluta om en ny gångtunnel, under Ulvsundavägen. Tunneln kommer att bli cirka 30 meter lång och cirka 3 meter hög. För att den ska upplevas som trygg kommer den att bli 10 meter bred och byggas med ljusa material.

Förslag på den nya gångtunneln med ett promenadstråk genom kolonilottsområdet. Illustration: Stockholms stad.

Men tunneln kommer att mynna ut i ett sex meter brett gångstråk – rätt genom Solvallas kolonilottsområde.

– Vi tycker inte alls om det, man kommer dela hela koloniområdet i två delar. Det kommer dels innebära att måste riva två stugor, och dels innebär det att man bygger igen genomfarter i området så att vi får två återvändsgränder, säger Christer Lindh, ordförande i Solvalla Koloniträdgårdsförening.

Det innebär, säger Christer Lindh, att man kommer behöva backa 150 meter för att nå vissa stugor, vilket kan vara problematiskt för transporter men också för utryckningsfordon.

– Vi i föreningen ska prata med räddningstjänsten för att se hur dem tänker kring säkerheten.

Så här är det tänkt att gångstråket ska gå genom kolonilottsområdet.

Brolösning inte ett alternativ

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, säger att man har undersökt flera olika alternativ, däribland en bro som man menar skulle bli för dyr och komplicerad.

– En bro skulle behöva bli rätt hög, över fyra meter, vilket skulle innebära ganska omfattande ramper på andra sidan vilket blir komplicerat med spårvägen som kommer att gå där. Trappor är inte heller en bra lösning eftersom även cyklister ska kunna ta sig över.

Det blir alltså väldigt svårt att inte göra ingrepp i kolonilottsområdet?

– För att få en bra anslutning mot Annedal så måste man gå igenom området, och då försvinner tyvärr två stugor men det är en avvägning man får göra. Vi behöver en rak och gen gångtunnel till den här stora satsningen som tvärbanan ändå är.

Men något slutgiltigt beslut om tunneln fattas inte förrän planen klubbats i kommunfullmäktige.

– Det här är den smartaste lösningen och jag tror att den kommer gå igenom hela vägen. Vi behöver också få igång projektet i tid så att tunneln finns på plats när tvärbanan står klar, säger Daniel Helldén.