ANNONS

Nu går startskottet för Slakthusområdet

Slakthusområdet
Slakthusområdet ska bli en ny stadsdel med 4 000 nya bostäder.
Nu har den första markanvisningstävlingen för Slakthusområdet dragit igång. Tävlingen omfattar 120 bostäder i flerbostadshus och eventuellt stadsradhus.
ANNONS

Stockholms stad bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse på mark i Slakthusområdet. Tävlingen omfattar ca 120 bostäder i flerbostadshus och eventuellt stadsradhus i form av bostadsrätter.

Det här rör den första etappen av området. Etappen kommer att bestå av kvarter för bostäder, skolor och idrottshall. I tre av fastighetskontorets befintliga byggnader utreds möjligheten att etablera en gymnasieskola.

Tävlingen pågår till den 23 april.