Min lokala hjälte

Garage för cyklar kan byggas vid pendeln

Cyklar kan få tak över huvudet i framtiden.
Cyklar kan få tak över huvudet i framtiden.
Sollentuna kommun utreder möjligheten att bygga tre cykelgarage i närheten av pendeltågsstationerna i Sollentuna och Helenelund.

Syftet är att göra det mer attraktivt att ta cykeln istället för bilen till pendeltåget.

– Vi satsar på att öka andelen resor med cykel, och en del i det är att göra det enkelt och säkert att parkera sin cykel, säger Malin Berger, trafikplanerare på Sollentuna kommun.

I dagsläget finns det tre platser som är aktuella.

När Tusbystråket byggs om, i samband med  utbyggnaden av Attunda tingsrätt, försvinner cirka 100 cykelparkeringar vid Sollentuna station. Dessa ska delvis ersättas med nya cykelställ – och eventuellt med ett nytt cykelgarage.

Dessutom tittar man på möjligheten att anlägga ett garage i anslutning till det nya resecentrumet som är tänkt att byggas öster om järnvägen, uppe på Turebergs torg.

Den tredje platsen som kan få ett cykelgarage är den västra sidan av Helenelunds station. Även där kommer ett antal befintliga cykelplatser att ryka när det nya tvärbanetorget byggs.

Sollentuna kommun har begärt in offerter från två konsultföretag och ska nu gå vidare med utredningen.

– Vi vill ta reda på om det här kan vara ett alternativ till vanliga cykelparkeringar. Om det visar sig att det är lämpligt kan det säkert bli aktuellt på fler platser i kommunen, säger Malin Berger.