Så vill politikerna ta hand om de äldre

Platsgaranti eller alternativa fler boendeformer – det är några av politikernas lösningar.
Platsgaranti eller alternativa fler boendeformer – det är några av politikernas lösningar.
Att det ska bli lättare att komma in på äldreboende är ett vanligt krav från väljare i Sollentuna.
Politikerna håller med – men har olika syn på hur det ska bli möjligt.
Två partier går så långt att de vill garantera alla över 85 år en plats.

Äldreomsorg, skola och förskola, kollektivtrafik, bostäder och trygghet – det är några av viktigaste frågorna inför höstens val när Mitt i frågade Sollentunabor på stan och i en enkät på webben.

Nu är det politikernas tur att svara.

Först ut i en serie på fem delar är äldreomsorgen.

Vill ni göra det lättare att komma in på äldreboende i Sollentuna? Om ja, hur?

Henrik Thunes (M)
Den som vill och har möjlighet ska få bo hemma så länge de kan och vill. Vi ska skapa förutsättningar för en äldreomsorg där människor själva kan välja hur de ska leva sina liv, oavsett hur mycket stöd de behöver i vardagen.
Anna-Lena Johansson (L)
Vi har ingen kö till äldreboende idag, det är alltid den enskildes behov som styr. Det behövs fler alternativa boendeformer för äldre. Sociala boendeformer kan motverka ensamhet.
Magnus Ramstrand (KD)
Ja, slopad biståndsbedömning från 85 år och markanvisning för nytt trygghetsboende.
Lars Kallander (C)
Det vill vi! Genom "Temaboende" kan äldre först flytta in som hyresgäster. När behoven ökar finns möjligheten att efter biståndsbedömning flytta inom boendet till avdelningar med traditionellt äldreboende eller med fullskalig somatisk vård.
Anki Elken (SP)
Ja, det ska vara mycket lättare att kunna flytta till sina nära och kära i Sollentuna. Behovsanpassad omsorg till alla och seniorträffar i hela kommunen. En hållbar arbetsmiljö inom Solom som leder till trygghet för både personal och brukare.  
Mikael Stigenberg (SD)
Vi vill stoppa avvecklingen av existerande äldreboenden samt prioritera byggandet av nya boenden för äldre. Det är en rättighet att ha möjlighet att få en plats på äldreboende i sin egen kommun inom rimlig tid.
Joakim Jonsson (S)
Ja, genom att det byggs fler äldreboenden.
Barkat Hussein (V)
Ja, absolut genom förenklad biståndsbedömning och se till att platser täcker behovet.
Peter Godlund (MP)
Vi vill införa en boendegaranti för de över 85 år. Pigga personer kommer inte söka sig till äldreboendena. Däremot ökar tryggheten när du vet att du har den här möjligheten. Kommunen spar även in administrationskostnader på förslaget.