Nej till 4H-gård vid Lilla Sickla gård

Lilla Skicka i Söderort
Boende vill öppna Lilla Sickla gård för allmänheten men får nej.
Lilla Sickla gård borde öppnas för allmänheten och bli parklek eller 4H-gård. Det tycker två personer som vänt sig till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Medborgarförslaget har skickats vidare till fastighetskontoret. I torsdags kom deras svar.

Lilla Sickla gård hyrs idag ut som privatbostad. I medborgarförslaget föreslås att gården istället ska bli tillgänglig för allmänheten genom att göras om till en parklek eller 4H-gård som skolor och förskolor kan besöka för att titta på djur och lära sig mer om hur människor har levt förr.

Förslagställarna vill även ha en eldstad i området där besökare kan grilla.

Stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämnden är positiva till förslaget och menar att området runt lilla Sickla gård skulle passa bra för en öppen verksamhet riktad mot barn.

Men eftersom det inte är deras ansvarsområde har de skickat förslaget till fastighetsnämnden för vidare handläggning.

Men där blir det i dagsläget ingen utredning av förslaget.

  Vi har inget uppdrag att utreda en ny användning för gården. Om vi ska få det så måste det vara ett politiskt beslut. Det som skulle krävas är att en aktör visar intresse för att bedriva verksamhet där, då kan nämnden beställa en utredning, säger Linda Laine, kommunikatör på Fastighetskontoret.

Vad tycker ni om förslaget?

– Det låter som ett intressant förslag och det kan säkert finnas fler intressanta förslag. Men för att genomföra det krävs en större investering, för det saknas kommunalt vatten och avlopp och en väg.

Gården används som bostad nu. Vad händer om ni vill ändra användningsområde?

  Om staden har bestämt sig för att utveckla gården för en annan verksamhet så säger vi upp dem som bor där och erbjuder dem en likvärdig ersättningsbostad, alternativt kommer överens om ekonomisk ersättning.

Den 1 mars kom fastighetskontorets svar på medborgarförslaget. Där skriver de bland annat att de 2015 har utrett vad en omvandling till publik verksamhet skulle kosta. Att dra värme och vatten då skulle ha kostat 7, 7 miljoner kronor. I det ingår inte renovering av huset. Fastighetskontoret anser därför att en extern finansiär måste träda in om gården ska omvandlas till publik verksamhet.

En av dem som skrivit förslaget, är inte nöjd med svaret. ”Samhällsnyttan av att få en publik verksamhet på platsen borde ändå överstiga denna kostnad” skriver hon i ett svarsmejl till fastighetskontoret.