Gärdesskolan rivs – för att rädda fotbollsplanen

Det blir ingen utbyggnad av Gärdesskolan.

Istället vill kommunen riva den befintliga byggnaden och bygga en helt ny – bland annat för att rädda fotbollsplanen.

Mitt i har tidigare berättat om kommunens planer på att bygga ut och bygga om Gärdesskolan i Sollentuna för att göra plats för drygt 200 nya elever.

Men under samrådet förra våren var det många som var kritiska till att den nya byggnaden skulle breda ut sig så pass mycket att den skulle sluka den omtyckta fotbollsplanen.

– Det fanns en poäng i detta och vi kom fram till att det bästa var att göra ett omtag, säger Eva Ljung på trafik- och fastighetskontoret.

Nu har kommunen dragit tillbaka det ursprungliga förslaget. Istället vill de riva den befintliga byggnaden och bygga en helt ny skola på platsen.

– Har man brist på mark är det bättre att bygga på höjden. I det nya förslaget får vi in bättre funktioner på en mindre yta. Dessutom blir utemiljön bättre, säger Eva Ljung.

Hur mycket dyrare detta alternativ blir är ännu oklart.

– Det blir en viss merkostnad jämfört med att bygga ut, men enligt de första kalkylerna blir den inte oförsvarligt stor, säger Eva Ljung.

Den här veckan ställs det nya förslaget ut på granskning, och om allt går enligt planerna hoppas Eva Ljung på att detaljplanen blir antagen i juni. Men det kommer att dröja betydligt längre innan bygget kan börja.

– Det blir inte före 2019. Kommunen har många projekt på rull just nu, säger Eva Ljung.