ANNONS

Gärdets förskolor får inte ordna simskola

Ovanligt många har drunknat denna varma sommar. Och barn i Stockholm är sämst i landet på att simma.

Då tvingas Gärdets förskolor att sluta erbjuda sina 5-åringar simskola på GIH-badet.
ANNONS

– Varje år har förskolan haft simskola för de äldsta barnen och de som skulle börja i höst såg fram emot att det var deras tur, men nu blir det inget. Det kom som en blixt från klar himmel. Alla är besvikna.

Det säger en mamma vars barn går på förskolan Rio på Sandhamnsgatan, en av sex förskolor inom Gärdets förskoleenhet.

Bakgrunden är att utbildningsförvaltningens förskoleutvärdering upptäckte att Gärdets förskolor erbjöd simskola för de äldsta barnen – och att det strider mot skollagen. Den förbjuder förskolor och skolor att ta ut någon extra avgift av föräldrarna.

– Det är egentligen inte en inspektion utan en utvärdering vi gör för att utveckla verksamheten. Då framkom att de här förskolorna hade simundervisning och vi påtalade det för stadsdelsförvaltningen. Själva beslutet togs av stadsdelen, säger Hans Dahlin, förskolesamordnare på utbildningsförvaltningen.

Beslutet om de skulle följa lagen eller inte?

– Ja. Grundtanken med lagen är att ordinarie verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Därför får man inte ta ut extra avgifter i skola och förskola. Risken är att någon inte kan vara med och inte kan göra sig hörd.

Beslutet att stoppa simundervisningen på GIH-badet för alla 5-åringar på Gärdets förskolor togs av Eva Broström som är avdelningschef för barn och ungdom på Östermalms stadsdelsförvaltning.

– Det är inte förskolans uppgift att ha simundervisning, säger Eva Broström, som vid tidningens pressläggning hade semester och inte kunde uttala sig närmare i frågan.

Föräldrarna på förskolan Rio föreslog att man skulle försöka finansiera simskolan med hjälp av en basar eller söka bidrag från församlingen, men fick inget gehör.

ANNONS

– De sa att man inte fick göra så heller. Vi är lite besvikna på att förskoleenheten inte kämpade hårdare för att få behålla det här. Nu missar våra 5-åringar chansen att lära sig simma under sitt sista förskoleår. Sedan har de en hel sommar på sig att drunkna innan de börjar i förskoleklass nästa år, säger mamman med barn på förskolan Rio.

Fakta

Ett av fyra barn kan inte simma

Var fjärde stockholmare mellan 4 och 17 år är inte simkunnig. Det gör Stockholms barn till Sveriges sämsta simmare.

I år har 60 personer drunknat i Sverige under månaderna juni och juli. Det är den högsta siffran sedan 2006, då 66 personer drunknade under de två första sommarmånaderna.