Gardner tillbaka som ordförande

Korruptionsutredningen mot Ingela Gardner (M) har lagts ner och mut­misstankarna avskrivits.
Korruptionsutredningen mot Ingela Gardner (M) har lagts ner och mut­misstankarna avskrivits.
Ingela Gardners ­time out är slut.

I förra veckan var hon tillbaka som ­fullmäktiges ordförande.

Detta efter att ­korruptionsutredningen lagts ner och mut­misstankarna avskrivits.

Åkersberga

– Det har varit fruktansvärt. Det har stormat om mig förut när jag har stuckit ut huvudet men det här är det mest föraktliga brott som jag vet, säger Ingela Gardner (M).

Den 9 mars beslöt korruptionsåklagaren att lägga ner den förundersökning om misstänkt mutbrott och tjänstefel som påbörjades i slutet av januari förra året.

Korruptionsåklagaren Staffan Edlund konstaterar att han inte kan bevisa att Ingela Gardner och maken Jan-Olov Sundström tagit emot mutor av markägaren Elisabeth Douglas när de fått rabatt för att arrendera marken där deras skola, Rydbo friskola, ligger.

Detta trots att Gardner/Sundström får en ­nedsättning av arrendet, vilket innebär att de betalar drygt 20 000 kronor om året för marken.

I beslutet skriver Staffan Edlund att det inte går att påvisa att deras arrende avviker från marknadspriset – vilket alltså innebär att det inte går att säga att det varit fråga om en muta.

För att slå fast detta har han bland annat använt underlag från Douglas advokat, som fått redogöra för markaffärerna i området.

– Det är svårt att uppskatta ett marknadspris. ­Douglas har olika priser beroende på vilken verksamhet som ligger på arrendet och det här priset har gällt för den här skolan. Om deras advokat presenterar de här uppgifterna är det svårt för mig att motbevisa det, säger Edlund.

Men advokaten är väl part i målet?

– Förvisso. Men vi har inte tagit advokaten till hjälp, han har helt självmant inkommit med uppgifter som talar för att det avtalade priset skulle vara ett marknadsmässigt pris. Och jag har ingen anledning att betvivla detta.

Han tillägger att en orsak till att Douglas ger rabatt på arrenden är för att de uppger att de vill behålla ett högt marknadspris, utifall att deras mark skulle bli ­exproprierad av staten.

Att det kan vara svårt att uppskatta ett arrendepris håller även Richard Hager, universitetslektor i fastighetsrätt vid Uppsala universitet, med om.

– Det är svårt. Då måste man titta på motsvarande arrenden. Om Douglas har all mark kan han styra detta, säger Richard Hager.

Både Ingela Gardner och kommunalrådet Michaela Fletcher (M) anser att förundersökningen tagit alldeles för lång tid.

Enligt ­Staffan Edlund beror det delvis på hög arbetsbelastning hos åklagarmyndigheten och polisen.

– Ett ärende ska bedrivas skyndsamt. Men polisen har de resurser som de har och jag har själv varit upptagen med stora ärenden, säger Edlund.

Varför slöt då Ingela Gardner och Jan-Olov Sundström ett rabatterat avtal med Douglas?

Enligt Ingela Gardner erbjöd Douglas dem rabatten, samt ett lån för att delfinansiera bygget av skolan vid millennieskiftet.

– Annars hade vi inte haft råd att starta skolan. Vårt avtal löper på 25 år och är bara beroende av att vi betalar in arrendet. Avtalet påverkas inte av något annat, säger Ingela Gardner.

Fakta

Misstänktes för mutbrott

Både Ingela Gardner och Jan-Olov Sundström (fd M-ordförande i byggnadsnämnden) var misstänkta för att ha tagit emot en muta, mellan 2006 och januari 2015, när de fått rabatt på arrendet för marken där deras friskola ligger.

Detta samtidigt som kommunen fattat beslut gällande Douglas bygglov.

Jan-Olov Sundström var även misstänkt för tjänstefel och Elisabeth Douglas var misstänkt för bestickning och för givande av muta, men misstankarna är nu nedlagda eller preskiberade.