ANNONS

Gårdshus från 1800-talet rivs – hotell byggs

Nya östermalmshallen.
Planerna att bygga hotell vid Hallen kan gå vidare.
Östermalmshallen blir försenad och kostnaderna har skenat fullkomligt.
Ett rivningslov av en byggnad från 1890 gör nu ändå att planerna att bygga hotell vid Hallen kan gå vidare.
ANNONS

Hotellet ska anslutas till den renoverade Östermalmshallen. Men tidigare i höst stötte fastighetskontoret på ett problem när en byggnad på innergården från 1890-talet riskerade att stoppa hotellplanerna.

Byggnaden instabil

Fastighetskontoret ansökte om att riva byggnaden, men stadsbyggnadskontoret ville neka ansökan eftersom huset på gården omfattas av rivningsförbud i detaljplanen. Stadsmuseet vände sig också mot rivning av huset som man grönklassat eftersom det anses ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden gick emot expertråden och gav tillåtelse till rivning. Fastighetskontoret har alltså fått tillåtelse att riva huset och arbetet med hotellet kan fortsätta som planerat.

– Vi har rivningslov för gårdshuset och förbereder för rivning. Gårdshuset är i mycket dåligt skick, skriver fastighetskontorets kommunikatör Linda Laine i ett mejl till Mitt i Östermalm.

På bilden: Det gårdhus som ska rivas. Foto: Stockholms stad.

 Öppnar nästa år

Tidigare i veckan kunde Mitt i berätta att renoveringen och bygget av hotellet och saluhallen blir ännu dyrare än planerat och nu kommer att kosta 980 miljoner kronor. Dessutom är projektet försenat – saluhallen kommer nu att öppna i juni 2019, medan hotellet preliminärt öppnar i slutet av nästa år.

ANNONS

Fakta

Så motiverar politikerna att huset får rivas

”Åtgärden avser rivning av byggnad på gård, 162 kvm BTA. I det tekniska underlaget och ett yttrande från sökande framförs att bygganden är instabil på grund av flera äldre håltagningar och att m urningen i gavelväggen är i mycket dåligt skick. Byggherre och arbetsmiljösamordnare menar att den föreslagna ändringen av planlösningen och bjälklag medför risk för ras och att det därmed är svårt att säkra en trygg arbetsmiljö. Vid en avvägning av allmän na och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § Plan – och bygglagen (PBL 2010:900) finner vi att rivningslov kan beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan – och bygglagen (2010:900), PBL.”

Källa: Stadbyggnadsnämnden
ANNONS